zdjecie

 

 

 

 

 

WOJCIECH BARTNIK

Professor of Environmental Engineering

M.Sc. - 1967; Ph.D. - 1976; Habilitation - 1993; Professor -
all from the Agricultural University

Adres:

Departmentof Water Engineering, Agricultural University
Al.
Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

tel:
fax:

(48 12) 662 40 23
(48 12) 633 62 45

e-mail:

rmbartni@cyf-kr.edu.pl

 

Foreign scientific training

 

Main directions of research:

  • fluvial hydraulics of streams and mountain rivers with mobile bed
  • sediment transport phenomena
  • mathematical modelling channel deformation and calculation of bedload transport (program TRANS),
  • radioisotope measurements of initial motion of bedload transport
  • measurements of armouring layer in mountain streams
  • the process of forming of an armouring layer and influence on the hydrodynamic balance,
  • computer simulation reflecting the prognosis of the grain sieve diameter change,
  • erosion processes in mountain rivers including river training works.

Teaching courses

River training, flood protection, open channel hydraulics, water pumping stations

Selected publication:

1)      Renaturyzacja Rzeki Nidy dla potrzeb ochrony Przyrody w związku z programem „ Natura 2000”. Bartnik W., Deńko S., Strużyński A., Zając T. Monografia, s. 200 Wydawnictwo Drukrol s.c Kraków 2004/2005.

2)      Flow velocity fluctuations over rough bed covered with ligneous water plants. Bartnik W., Florek J., Schöberl F., Strużyński A., 2004. 12th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. Praque,

3)      Modeling of fluvial processes along a reach of the skawa river using CCHE2D model. Bartnik W., Ksiazek L., Michalik A., Radecki-Pawlik A., Struzynski A. 2004. 12th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. Praque,

4)      Flow velocity fluctuation and turbulence intensity over rough bed and bed covered with ligneous water plants, Bartnik W., Florek J., Strużyński A., Schoberl F. EJPU JUSSE 1, Volume 7/2004.

5)      Ocena stabilności potoku Krużlowianka po wybudowaniu gabionów. Bartnik W., Strużyński A., Święs A. Bliskie Naturze Kształtowanie dolin rzecznych s .71-82. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2004.

6)      Hydrodynamice balance of the Skawa  river within the influence of the bac Walther of the Swinna Poreba water reservoir, Bartnik W., Książek L., Radecki-Pawlik A., Strużyński A, 12th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles,joined with 12th International Symposium on Freight Pipelines,  Semptember 20-24. 2004 Prague Czech Republic. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 481 p. 136-142.

7)      Bed-load transport of polyfractional material In mountain river, Parzonka W., Kasperek R., Bartnik W. 12th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, joined with 12th International Symposium on Freight Pipelines,  Semptember 20-24. 2004 Prague Czech Republic. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 481, p.529-536.

8)      Analiza warunków przyrodniczych ocean potrzeb renaturyzacji rzeki Nidy na odcinku delty środkowej. Bartnik W., Strużyński A., Deńko S., Zając T. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Rocznik XIII, 2004, z.30, s.209-220.

9)      Forecasting of fluvial processes on the Skava river within back-water reach of Swinna Poreba reservoir. Bartnik W., Książek L., Radecki A., Strużyński A. Publikacje Instytutu Geofizyki PAN W-wa, Monografie E-5 (378), s.57-85.

10)  Wstępna koncepcja renaturyzacji rzeki Nidy na odcinku delty śródlądowej. Bartnik W., Strużyński A., Deńko S., Zając T. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Rocznik XIII,2004 z.30 s.220-230.

11)  Renaturyzacja rzeki Nidy na odcinku delty środkowej. Część II- cele i zadania renaturyzacji, Bartnik W., Strużyński A., Deńko S., Zając T., Zawada M. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych” Rajgród 7-9 czerwiec 2004, Wydano na płytach CV, s.10.

12)  Renaturyzacja rzeki Nidy na odcinku delty środkowej. Część I- cele i zadania renaturyzacji, Bartnik W., Strużyński A., Deńko S., Zając T., Zawada M. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa’ Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych” Rajgród 7-9 czerwiec 2004, Wydano na płytach CV, s.14.

13)  Warunki przepływu wód katastrofalnych w dolinie potoku Targaniczanka. Bartnik W., Trala G., Zając S. Bliskie Naturze Kształtowanie dolin rzecznych s .119-128, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2004.

14)  Zastosowanie dyrektyw UE np. zlewni Nidy- Renaturyzacja Delty Środkowej rzeki Nidy. Bartnik W. Szkolenie dla przedstawicieli administracji samorządowej z zakresu gospodarki wodnej w ramach współpracy Polsko-Duńskiej Kielce 15-16.10.2003.

15)  Estimation of hydraulic parameters of armored layer forming in mountain rivers and streams. Bartnik W., Strużyński A. 2002.  Advances in Hydro-Science and Engineering, ICHE and Warsaw University of Technology,

16)  Velocity profile and shear stresses calculation in high volume relative bed roughness flow. Bartnik W., Strużyński A., 2002.  Zesz Nauk. AR we Wrocławiu, Poland, ser. Konferencje XXXVI, nr 438, 109-116,

17)  Determining hydrodynamic balance in Mountain stream floods. Bartnik. W., Strużyński A., 1999. 3rd International Symposium on Ecohydraulics, IAHR and Utah State Unversity, wersja CD_ROM, Salt Lake City,

18)  The Deforestation Processes In the Izerskie Mountains on the Basis of Satellite Images. Bartnik W., Strużyński A., 1998, Proc. International Scientific Conference Forest And Water International Union of Forestry Research Organisations Ufro, Cracow, Poland, 419-428,

19)  Degradation of Middle Odra Caused by Regulation Works. Parzonka Wł., Bartnik W. 1998 Proc. International Association for Hydraulic Research, International Conference on European River Development, Budapest, Hungary 345-353,

20)  Estimating of the Influence of Armouring Layer on the Hydrodynamic Balance of Rivers, Bartnik W., Parzonka Wł. 1997, Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Poland, 523-533,

21)  Effect of the Local Flushing through Dosing Dam in the Mountain Rivers, Bartnik W., Krok J., Kopka. 1997, Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Poland, 609-620,

22)  The Influence of The Hydraulic Parameter on the Beginning of Bed Load Transport In Mountain Rivers Obtained by Means of the Nisa Program, Bartnik W., Strużyński A. 1997, Zeszyty Naukowe Ar Wrocław, Poland ,417-426,

23)  Numerical Modelling of the Mountain Stream Channel Deformation due to Bed Load Movements. Bartnik W., Krok J., Kopka W. 1996, Proc. 6-th Conference Problems of Hydroengineering Wrocław, Poland No 71/38, 174-185,

24)  Fluvial Hydraulics of Streams and Mountain Rivers with Mobile Bed. Bartnik W., Michalik A.1994, Hydraulic Engineering, Volume 2, Edit. American Society of Civil Engineering, N.York 10017-2398, 767-771,

25)  The Consequences of Initial Bed Load Motion on the Fluvial Hydraulics of Mountain Regions. International Symposium on Runoff Sediment Yield Modelling, Bartnik W. 1993 [Rsy] Sggw Warsaw, Poland, 265-273,

26)  An Attempt at Determination of the Bed Loads Motion Beginning in Mountain Steams. Michalik A., Bartnik W. 1994, Lecture Notes in Earth Sciences, Dynamics and Geomorphology of Mountain Rivers, Springer Verlag - Berlin, No 52, 288-299,

27)  Suspended And Bed Load Transport In Mountain Streams Determined By Different Methods. Bartnik W., Michalik A., Madeyski M. 1992 Proc. of Intern. Symposium Erosion and Sediment Transport Monitoring Programmes in River Basin, 210, 3-10,

28)  Determination of the Critical Conditions of Incipient Motion of Bed Load in Mountain Rivers. Bartnik W. 1991, Fluvial Hydraulics of Mountain Region. Lecture Notes in Earth Sciences, Springer Verlag Berlin, No 37, 83-88.