mgr inż. Mateusz Strutyński

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy w KrakowieSTART

CV

PUBLIKACJE

BADANIA

KONTAKT

STUDENCI

GALERIA


Wstęp

Strona zawiera podstawowe informacje dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, którzy mają zajęcia z mechaniki płynów oraz termodynamiki technicznej. Zawiera informacje na temat kolokwiów oraz zaliczeń. W zakładce studenci bedą zamieszczone rownież w miarę potrzeby materiały wykładowe oraz krótkie prezentacje ułatwiające nauke.

O mnie...

W chwili obecnej jestem studentem III roku Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki. Promotorem mojej pracy doktorskiej jest Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik. Tematyka mojej pracy doktorskiej obejmuję zagadnienia równowagi hydordyanmicznej rzek i potoków górskich. Szczegółowe informacje na temat moich badań w zakładce BADANIA.