Mgr inż. Maciej

Wyrębek       

 

 

 

DOROBEK NAUKOWY

 

 Konferencje Naukowe:

1.      XXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, 22-25 wrzesień 2009, Dobczyce, wygłoszony referat pt. „Wpływ wezbrań na zmiany nurtów w rejonie odcinków ujściowych”.

2.      V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliskie Naturze Kształtowanie Koryt Rzecznych” 13–14 listopada 2008, wygłoszony referat pt. „Modelowanie wpływu kanału ulgi zbiornika pińczowskiego na procesy hydromorfologiczne w uregulowanym odcinku rzeki Nidy”.

3.      Międzynarodowa Konferencja „XXVIII International School of Hydraulics” 23-26 wrzesień 2008, Krąg, wygłoszony referat pt. „Evaluation of Nida River flow current below the outlet of the perpendicular flood channel”.

4.      Krajowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona ichtiofauny przed szkodliwym działaniem budowli hydrotechnicznych ”, 14-16 maja 2008, Wrocław – Dychów, wygłoszony referat pt. „Modelowanie warunków przepływu wody w przepławce dla ryb”.

5.      III Międzynarodowa Konferencja Meliorantów i Inżynierów Środowiska „Środowiskowe Aspekty Melioracji Wodnych” 27-28 kwiecień 2007, Wrocław, wygłoszony referat pt. „Modelowanie numeryczne warunków przepływu wód katastrofalnych w rejonie Krakowa”.

 

 Publikacje:

1.      A. Strużyński, M. Wyrębek, „Modelowanie wpływu kanału ulgi zbiornika pińczowskiego na procesy hydromorfologiczne w uregulowanym odcinku rzeki Nidy”, Wydawnictwo UP Poznań 2008, w druku.

2.      A. Strużyński, M. Wyrębek, „Evaluation of Nida River flow current below the outlet of the perpendicular flood channel” – Monografia Instytutu Geofizyki PAN, Warszawa 2009, s. 143-153.

3.      L. Książek, W. Bartnik, M. Wyrębek, “Modelowanie warunków przepływu wody w przepławce dla ryb” – Monografia pod redakcją Mariana Mokwy i Wiesława Wiśniewolskiego, Wrocław, maj 2008, s. 156-164.

4.      M. Wyrębek i inni, „Modelowanie numeryczne warunków przepływu wód katastrofalnych w rejonie Krakowa” – UP Wrocław, kwiecień 2007, s. 111-116.

5.      M. Wyrębek i inni, „Kanał Ulgi elementem ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa”, kwiecień 2007, AR Kraków, s. 93.

6.      M. Wyrębek i inni, „Określenie parametrów eksploatacyjnych zalewu pińczowskiego”, maj 2008, AR Kraków s. 81.

 

 Projekty badawcze:

1.      Uczestnik pomiarów terenowych Katedry Inżynierii Wodnej na zbiorniku MOSiR w Pińczowie „Określenie możliwości udrożnienia i rewitalizacji przepływowego Zalewu Pińczowskiego dla potrzeb rekreacyjnych miasta Pińczowa z zachowaniem jego walorów przyrodniczych”, 25-27 maj 2008, 2-4 lipiec 2007.

2.      Uczestnik pomiarów terenowych Katedry Inżynierii Wodnej na zbiorniku Besko – jezioro Sieniawskie „Badanie procesu zamulenia zbiornika wodnego Besko – jezioro Sieniawskie”, 23-28 wrzesień 2007.

3.      Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego wraz z koncepcją ochrony przed powodzią terenów położonych w gminie Boguchwała w zlewni potoków Lubcza (w tym potok Niechobrz i Nosowski), Mogielnicki, cieku Paryja i rowów 1662, 1725, 1726, 1727 położonych w miejscowości Lutoryż oraz rowu 631/1 położonego w miejscowości Zarzecze, woj. Podkarpackie - Katedra Inżynierii Wodnej UR, uczestnik pomiarów terenowych.

1.      Modelowanie warunków hydraulicznych przepływu wody w przepławce - Katedra Inżynierii Wodnej UR Kraków.

 

 Nagrody i wyróżnienia

1.      Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych, kwiecień 2007, wygłoszony referat pt. "Kanał ulgi elementem ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa"  - wyróżnienie.

2.      Wydziałowa Sesja Kół Naukowych, maj 2008, wygłoszony referat pt. "Określenie parametrów eksploatacyjnych zalewu Pińczowskiego" - II miejsce.

 

©2009 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki