Dr inż. Jacek Florek

Materiały Naukowe - Ćwiczenia - Dokumentacja 

 

Strona główna

Materiały ćwiczeniowe:
Programy

NiBSI

Mechanika Płynów

Stary program:

Rzeka nizinna
Studia dzienne

Potok górski
Studia dzienne
Studia zaoczne
Trzciana

Jak to zrobić

Dokumentacja fotograficzna  

Materiały wykładowe

Moja rozprawa doktorska
(testowana: Microsoft Internet Explorer)

 

Publikacje Naukowe

 

stronę  otwarto

Darmowy licznik odwiedzin

razy

aktualizacja 20.01.2017r.
Jacek Florek

(strona prywatna)


Picture


Aktualne wyniki sprawdzianów i zaliczeń z wszystkich przedmiotów:  Zajęcia, w przypadku trudności z dostępem do niniejszej strony wewnątrz sieci UR jej backup, link na KIWiG

2017.01.26 W związku z zaliczeniem z przedmiotów zapraszam w dniu 30.01.2017r. o godz. 12:00, s.128b., proszę również o przesyłanie projektów w tym tygodniu,

2017.01.20 Uzupełnienia RNRZ, zawartość projektu,

2016.10.05 Poprawki w strukturze, nowy licznik,

2016.02.26. Drobne poprawki na stronie, m.in. zmiana licznika i kasacja do 84tys. ze względu na prace administracyjne,

2015.10.16. Backup strony na serwisie republiki,

2015.07.0. Aktualne wyniki wpisów, zdjęcia z wyjazdu studialnego Austria,

2015.03.25 Aktualne wyniki wpisów i ocen w tym "Statyka",

2014.11.13.Uzupełnienie - Obliczenia hydrauliczne

2014.07.18 Uzupełnienie wpisów i ocen do stanu aktualnego sprawdzeń, cd wrzesień,

2014.03.26. Uzupełnienie o model HecRas dla ćwiczeń,

2014.02.25. Nastąpiły dalsze zmiany w programie przedmiotów, aby dostosować strukturę strony do tych zmian wprowadziłem małe poprawki do poszczególnych zakładek,

2014.02.05. Informuję, że aktualnie wszystkie nadesłane projekty, włącznie ze sprawdzanymi wielokrotnie, zostały ocenione a zaliczenia wpisane w USOS zatem jeśli ktoś jeszcze nie posiada oceny proszę o kontakt,

2013.06.20 Uprzejmie informuję, że sprawy związane z dydaktyką będzie można załatwiać do 28 czerwca, zachęcam do poprawek testów i zadań z NIBSI, wpisów, ostatni poprawkowy sprawdzian z Mechaniki Płynów, w trakcie którego można również załatwić inne sprawy odbędzie się w Katedrze (1p część KIW) w czwartek 27 czerwca, proponuję godzinę 12.00, proszę o wcześniejsze potwierdzenie czy będą chętni, wszelkie uwagi co do sposobu ustalania ocen można jeszcze raz sprawdzić w zbiorczym pliku dydaktycznym (link powyżej),

2013.05.28. Uwaga z uwagi na obowiązki związane ze Konferencją - Szkoła Hydrauliki dalszy postęp w sprawdzianach i wpisach ocen nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu,

2013.02.12. Osoby zainteresowane testem z Inżynierii zapraszam w czwartek 12.00. Aktualne wyniki sprawdzianów i zaliczeń: tutaj, notatki z projektów tutaj,

2012.12.11. Uzupełnienia publikacji,

2012.06.01 W dniu dzisiejszym zapraszam na krótkie omówienie zadań z ostatniego sprawdzianu z Mechaniki Płynów, proponuję godzinę 15.00, sala do ustalenia, zainteresowani proszeni są o zebranie się na 1p, przy wejściu do KIWiG, wyniki wkrótce, kolejny sprawdzian planowany jest w poniedziałek 7:50, s.120,

2012.04.26 W zakładkach NiBSI oraz Mechanika Płynów umieszczone zostały informacje o dotychczasowych postępach ćwiczeń,

2011.05.24 Wyniki sprawdzianu nr2 z Mechaniki płynów, statyka,

2011.04.11 W trakcie zajęć z Mechaniki Płynów, które odbędą się w tym tygodniu, będzie możliwość poprawy wykresu parcia którego pozytywne zaliczenie jest jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu połówkowego, drugie kryterium to min. 2pkt łącznie ze sprawdzianu (wyniki w kolumnie drugiej - ujednolicone),

2011.04.05 Wyniki sprawdzianu z Mechaniki Płynów, statyka,

2011.02.14. Osoby mające w planie uzupełnić zaliczenia i wpisy w indeksach zapraszam w dniu jutrzejszym tj. 15.02.2011r. od godziny 12.00,

2011.02.03 Najbliższy termin przeznaczony na zaliczenia i wpisy to piątek 04.02.2011r, od godziny 12.00, początek zaliczenia zgodnie z listą z poniedziałku(6 os.), reszta w kolejności, zachęcam z uwagi na urlop w przyszłym tygodniu,

2011.01.31 W dniu dzisiejszym zapraszam do zaliczeń od godziny 12.00, również od tej godziny uzupełnić można wpisy do indeksów,

2010.06.11 Kolejny termin zaliczenia z przedmiotów Mechanika Płynów oraz NIBSI środa 16 czerwca po godz. 13.00,

2010.06.08 Najbliższy termin zaliczenia z przedmiotu NIBSI środa 9 czerwca po 13.00,

2010.05.07 Przykłady wykonania wykresów parcia na ścianki krzywoliniowe, zakładka „Jak to zrobić”,

2010.04.12 Uzupełnienia w strukturze strony o zakres informacji dot. przedmiotu Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Inżynierskich, (link NiBSI),

2010.02.04 Dla osób, które dotąd nie przystąpiły do zaliczenia, lub nie uzyskały jeszcze wpisów, proponuję spotkania w poniedziałki i czwartki po godz. 14.00,

2009.10.07 Uzupełnienia programu ćwiczeń – zakładka sem. zimowy, zgodnie z programem sem. letniego IE,

2009.08.07 Poprawki strony,

2009.07.25 Uzupełnienie dokumentacji fotograficznej,

2009.06.18 Kolejne zaliczenie z przedmiotu Inżynieria Rzeczna odbędzie się 23.06.2009r. od godziny 12.00 – pok. -030,

2009.05.21 Uzupełnienia publikacji naukowych,

2009.02.12. Informuję, że w dniu dzisiejszym uzupełniłem wpisy ocen w systemie USOS https://usosweb.ar.krakow.pl kolejne uzupełnienia od 16.02., czyli w odniesieniu do 2 terminu,

2009.02.02 Informacje dla Studentów: z uwagi na termin wpisu do USOS 15.02 zalecam zaliczenie w pierwszym terminie do 13.02, proponuję godziny 12-14.00, na wszelki wypadek proszę poprzedzać swoje przybycie telefonem 12 6624023, pok. -030, jak zwykle poprzedzamy przybycie mail’em z załącznikiem w postaci projektu,

2008.12.17-18 Drobne poprawki strony,

2008.10.28 w związku z wyjazdem studialnym uzupełnienie o materiały: LIFE LEARNING,

2007.12.19 dodałem licznik działu „Jak to zrobić”,

2007.11.30 nowy dział, pt: „Jak to zrobić” – zawiera krótkie filmiki przedstawiające procedury obliczeniowe,

2007.07.16 uzupełnienia i poprawki do działu artykułów naukowych,

2007.01.04 uzupełnienie artykułów naukowych za rok 2006,

2006.07.06 poprawki w dokumentacji fotograficznej za 2006r.,

2006.06.28. są pełne artykuły za rok 2005,

2005.11.04. uzupełniłem dokumentację fotograficzną z tego sezonu, to już niemal komplet,

2005.06.15. informacje na temat terminu egzaminów, uzupełnienia w konspekcie dla ZSZ w Trzcinie,

2005.06.08. kolejne uzupełnienia w strukturze strony,  w dziale „foto” można obejrzeć efekty „Kalamity” na Słowacji – zachęcam widok niepowtarzalny,

2005.03.14. poprawki w konspekcie,

2005.03.11. mamy komplet zdjęć wydziałowych,

2005.02.25. nowe konspekty dla studentów w semestrze letnim są już przygotowane,

2005.01.20 nowe zdjęcia do Zeszytu Jubileuszowego Wydziału Inżynierii Środowiska,

2005.01.11. wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, prace nad ostatnią zakładką (publikacje) niemal zakończone,

2004.12.06. uaktualniłem objaśnienie do wykonania projektu w bieżącym semestrze,

2004.10.21. dodałem zakładkę zawierającą moje publikacje naukowe, z upływem czasu jej zawartość będzie uzupełniana,

2004.06.28. przeniosłem moją prywatną stronę na Onecie pod nowy adres bo po ostatnich zmianach nie udało mi się skutecznie uzyskać dostępu do tamtego konta - niestety,

2004.06.03. uzupełniłem dokumentację fotograficzną o powierzone materiały z kolejnego dnia sesji wyjazdowej (Likwidacja Szkód) źródło: dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik  (aktualnie profesor; przyp.2008r), wykonałem drobne poprawki strony,

2004.06.01. dzięki cennym wskazówkom Pana Witolda Wielgusa z RZGW odsyłacze dokumentacji fotograficznej pt: Regulacje potoków górskich sesja wyjazdowa 25.05.2004r. zostały uzupełnione poprawionymi wpisami, 

konspekt dla studentów III roku studiów dziennych został uzupełniony o kilka uwag przydatnych dla osób przygotowujących projekt do zaliczenia,

2004.05.26.  w najbliższym czasie zdjęcia z wyjazdu terenowego sesji wyjazdowej Sekcji Inżynierii i Gospodarki Wodnej,

2004.05.19. dokończyłem konspekt dla studentów III roku studiów dziennych, pomimo istotnych różnic w programach przedmiotu również studenci studiów zaocznych mogą z niego skorzystać, w dokumentacji fotograficznej zamieściłem zdjęcia wykonane z okazji obrony rozpraw doktorskich na naszym wydziale.